Dokumenty

 

Dokumenty składane przez osoby zainteresowane udziałem w projekcie:

 

Dokumenty składane po zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie

 

Regulamin realizacji staży

 


 

Zaproszenie do składania ofert

 

 

Zapytanie ofertowe nr 7.1/2018/1

na przeprowadzenie zadań:

„Identyfikacji potrzeb uczestnika”: identyfikacji potrzeb i diagnozy możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego oraz „Poradnictwa zawodowego”: grupowego i indywidualnego, doradztwa w zakresie wizerunku- stylista/fryzjer/kosmetyczka w ramach projektu „Kierunek-praca”.

Szczegółowe informacje w załącznikach:

 


 

Treść ogłoszenia została zmieniona – zapytanie ofertowe nr 7.1/2018/1

 

Zmienia się treść zapytania ofertowego:

w pkt. VII pkt 1 B

z obecnego „B. Poradnictwo zawodowe grupowe prowadzone przez doradcę zawodowego 1000,00 zł (jeden tysiąc złotych)”

na poprawny: ”B. Poradnictwo zawodowe grupowe prowadzone przez doradcę zawodowego 891,00 zł (osiemset dziewięćdziesiąt jeden złotych)”

Szczegółowe informacje w załączniku:


 

Pytania i odpowiedzi – zapytanie ofertowe nr 7.1/2018/1

 

W dniu 08.01.2019 wpłynęło zapytanie dotyczące treści zapytania ofertowego nr 7.1/2018/1:

Pytanie: „zwraca się z prośbą o udzielenie informacji dotyczącej załącznika nr 9 niniejszego zapytania. Czy oświadczenie musi być podpisane przez doradcę czy może Oferent oświadczyć iż wszystkie osoby uczestniczące w realizacji zamówienia posiadają pełną zdolność do czynności prawnych  oraz korzystania z pełni praw publicznych. Ponadto czy załączniki 6-8 podpisuje Oferent czy osoba uczestnicząca w realizacji zamówienia? Proszę o doprecyzowanie ponieważ w zapytaniu nie jest to określone.”

Odpowiedź: Oferent.

 


 

Protokół – zapytanie ofertowe nr 7.1/2018/1

 
 Oferty zostały złożone przez:
1. Agata Zając, 36-072 Świlcza 435 B- zadanie A
2. OPTIMAL SELECT, Jolanta Stec-Stelmasik, C.K. Norwida 1, 37-550 Radymno- zadania A, B, C
3. INNOVASPAL Przedsiębiorstwo Społeczne Ośrodek Profesjonalizacji Kadr Sp. z o.o., Al. Krakowska 137, 02-180 Warszawa– zadania A, B, C, D
4. Zakład Usług Socjalnych i Edukacji Krzysztof Zalewski, Katedralna 5/20, 37-700 Przemyśl-zadanie B
5. Konsorcjum
Barbara Brelik, Dukielska 13/23, 35-505 Rzeszów
Grażyna Sondej, 39-127 Będziemyśl 173d/14
Urszula Mita, 39-127 Będziemyśl 175a
– zadania B, C
6. Usługi Szkoleniowe DORADO Urszula Mita, 39-127 Będziemyśl 175 a – zadanie D

 

Wyniki postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania do realizacji zadań do zapytania ofertowego nr 7.1/2018/1 objętych ofertą zostały wyłonione następujące podmioty:

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Część A Identyfikacja potrzeb i diagnoza możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego
Agata Zając
36-072 Świlcza 435 B
data wpłynięcia: 09.01.2019 r., godz. 09:00, Cena 109,00 zł za 1 godzinę. Całkowity koszt brutto: 39 240,00 zł

Część B Poradnictwo zawodowe grupowe
Zakład Usług Socjalnych i Edukacji Krzysztof Zalewski
Katedralna 5/20, 37-700 Przemyśl
data wpłynięcia: 08.01.2019 r. godz. 15.00, Cena 108,00 zł za 1 godzinę. Całkowity koszt brutto: 29 160,00 zł

Część C Poradnictwo zawodowe indywidualne
Konsorcjum:
Barbara Brelik, Dukielska 13/23, 35-505 Rzeszów
Grażyna Sondej, 39-127 Będziemyśl 173d/14
Urszula Mita, 39-127 Będziemyśl 175a
data wpłynięcia: 09.01.2019 r. godz. 15:00, Cena 110,00 zł za 1 godzinę. Całkowity koszt brutto: 49 500,00 zł

Część D Doradztwo w zakresie wizerunku – stylista/fryzjer/kosmetyczka
Usługi Szkoleniowe DORADO Urszula Mita
39-127 Będziemyśl 175 a
data wpłynięcia: 10.01.2019 r.godz. 7:45, Cena 120,00 zł za 1 godzinę. Całkowity koszt brutto: 36 000,00 zł


Zaproszenie do złożenia oferty


Zapytanie ofertowe 7.1/2018/2

Na organizację i przeprowadzenie szkoleń zawodowych wraz z egzaminem zewnętrznym w ramach projektu „Kierunek-praca”.

Szczegółowe informacje w załącznikach:


Treść ogłoszenia została zmieniona – zapytanie ofertowe nr 7.1/2018/2


Zmienia się treść zapytania ofertowego:
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego na organizację i przeprowadzenie szkoleń zawodowych wraz z egzaminem zewnętrznym w ramach projektu „Kierunek-praca”.
w pkt. 9
z Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych z egzaminem zewnętrznym
na Prowadzenie spraw rachunkowo-finansowych z egzaminem zewnętrznym.

Szczegółowe informacje w załączniku nr 1


 

Wyniki postępowania – zapytanie ofertowe nr 7.1/2018/2

W wyniku przeprowadzonego postępowania do realizacji zadań do zapytania ofertowego nr 7.1/2018/2 objętych ofertą został wyłoniony następujący podmiot:

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena
Centrum Promocji Biznesu, Paweł Zając
35-114 Rzeszów,
ul. Szarych Szeregów 5
data wpłynięcia: 22.03.2019, godz. 15:50

1. Kurs Cukiernik z egzaminem zewnętrznym. Cena 2 999,00 zł za 1 osobę. Całkowity koszt brutto: 17 994,00 zł
2. Kurs Grafik komputerowy z egzaminem zewnętrznym. Cena 2 999,00 zł za 1 osobę. Całkowity koszt brutto: 17 994,00 zł
3. Prowadzenie spraw kadrowo- płacowych z egzaminem zewnętrznym. Cena 2 999,00 zł za 1 osobę. Całkowity koszt brutto: 35 988,00 zł
4. Kurs Kosmetyczka z egzaminem zewnętrznym. Cena 4 499,00 zł za 1 osobę. Całkowity koszt brutto: 4 499,00 zł
5. Kurs Kucharz z egzaminem zewnętrznym. Cena 3 499,00 zł za 1 osobę. Całkowity koszt brutto: 20 994,00 zł
6. Kurs Magazynier z obsługą wózków widłowych z egzaminem zewnętrznym. Cena 2 999,00 zł za 1 osobę. Całkowity koszt brutto: 35 988,00 zł
7. Kurs Opiekun dziecięcy z egzaminem zewnętrznym. Cena 2 999,00 zł za 1 osobę. Całkowity koszt brutto: 23 992,00 zł
8. Kurs Opiekun osób starszych z egzaminem zewnętrznym. Cena 2 999,00 zł za 1 osobę. Całkowity koszt brutto: 26 991,00 zł
9. Prowadzenie spraw rachunkowo- finansowych z egzaminem zewnętrznym. Cena 2 999,00 zł za 1 osobę. Całkowity koszt brutto: 2 989,00 zł
10. Kurs Pracownik obsługi biurowej z egzaminem zewnętrznym. Cena 2 999,00 zł za 1 osobę. Całkowity koszt brutto: 35 988,00 zł
11. Kurs Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej z egzaminem zewnętrznym. Cena 2 999,00 zł za 1 osobę. Całkowity koszt brutto: 20 993,00 zł
Razem całkowity koszt brutto: 274 410,00 zł


Zaproszenie do złożenia oferty


Zapytanie ofertowe nr 7.1/2018/1

Na przeprowadzenie zadań „Identyfikacji potrzeb uczestnika”: identyfikacji potrzeb i diagnozy możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego oraz „Poradnictwa zawodowego”: grupowego i indywidualnego, w ramach projektu „Kierunek-praca”.

Szczegółowe informacje w załącznikach:


Wyniki postępowania – zapytanie ofertowe nr 7.1/2018/1


Oferty zostały złożone przez:

Zadanie A:
1. Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich Krzysztof Błażowski, 45-087 Opole, ul. Powstańców Śląskich 28/2
2. Rajos Consulting, Rafał Stelmasik, 37-550 Radymno, ul. Budowlanych 3
3. Sławomir Woch, 31-968 Kraków, Os. Zielone 4/26
4. Agata Zając, 36-072 Świlcza 435 B

Zadanie B:
1. Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich Krzysztof Błażowski, 45-087 Opole, ul. Powstańców Śląskich 28/2
2. Rajos Consulting, Rafał Stelmasik, 37-550 Radymno, ul. Budowlanych 3
3. Sławomir Woch, 31-968 Kraków, Os. Zielone 4/26
4. Agata Zając, 36-072 Świlcza 435 B

Zadanie C:
1. Rajos Consulting, Rafał Stelmasik, 37-550 Radymno, ul. Budowlanych 3
2. Sławomir Woch, 31-968 Kraków, Os. Zielone 4/26
3. Agata Zając, 36-072 Świlcza 435 B

Wyniki postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania do realizacji zadań do zapytania ofertowego nr 7.1/2018/1 objętych ofertą zostały wyłonione następujące podmioty:

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Część A Identyfikacja potrzeb i diagnoza możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego
Agata Zając
36-072 Świlcza 435 B
data wpłynięcia: 02.07.2019 r., godz. 15:00, Cena 90,00 zł za 1 godzinę. Całkowity koszt brutto: 2 280,00 zł

Część B Poradnictwo zawodowe grupowe
Agata Zając
36-072 Świlcza 435 B
data wpłynięcia: 02.07.2019 r., godz. 15:00, Cena 75,00 zł za 1 godzinę. Całkowity koszt brutto: 2 250,00 zł

Część C Poradnictwo zawodowe indywidualne
Agata Zając
36-072 Świlcza 435 B
data wpłynięcia: 02.07.2019 r., godz. 15:00, Cena 90,00 zł za 1 godzinę. Całkowity koszt brutto: 3 600,00 zł


Zaproszenie do złożenia oferty


Zapytanie ofertowe nr 7.1/2018/2′

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych wraz z egzaminem zewnętrznym dla uczestników w ramach projektu „Kierunek-praca”.

Szczegółowe informacje w załącznikach:


Wyniki postępowania – zapytanie ofertowe nr 7.1/2018/2′


Oferty zostały złożone przez:

Centrum Promocji Biznesu, Paweł Zając
35-114 Rzeszów,
ul. Szarych Szeregów 5
data wpłynięcia: 17.07.2019, godz. 15:50

Wyniki postępowania:
W wyniku przeprowadzonego postępowania do realizacji zadań do zapytania ofertowego nr 7.1/2018/2’ objętych ofertą został wyłoniony następujący podmiot:

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena


Centrum Promocji Biznesu, Paweł Zając
35-114 Rzeszów,
ul. Szarych Szeregów 5
data wpłynięcia: 17.07.2019, godz. 15:50

1. Kurs Magazynier z obsługą wózków widłowych z egzaminem zewnętrznym. Cena 3 000,00 zł za 1 osobę. Całkowity koszt brutto: 21 000,00 zł
2. Kurs Magazynier z obsługą komputera z egzaminem zewnętrznym. Cena 3 4000,00 złza 1 osobę. Całkowity koszt brutto: 3 400,00 zł

Razem całkowity koszt brutto: 24 400,00 zł