ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze informuje, iż z dniem 21 listopada 2018 roku rozpoczęło realizację projektu pn. „Kierunek-praca” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do zapoznania się z warunkami udziału w projekcie.